Disclaimer & Privacyverklaring

Door gebruik te maken van deze website stemt u in met onderstaande voorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden zijn – inclusief de Privacyverklaring – van toepassing op alle websites en social media van de HAVO Hattem (hierna te noemen: ‘HAVO’).

De informatie op de websites van HAVO wordt met constante aandacht en zorg samengesteld. HAVO streeft ernaar dat alle informatie op deze website zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk is. HAVO kan echter niet garanderen dat de informatie die op de website wordt gepubliceerd te allen tijde volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Alle informatie is voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. HAVO behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de informatie op deze website.

HAVO is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die ontstaat door het gebruik van de website of van de op of via de website, al dan niet via (hyper)links ter beschikking gestelde informatie dan wel door de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Eventuele (hyper)links op deze website zijn ter informatie en voor het gemak van de bezoeker van de website opgenomen. Hoewel HAVO selectief is in verwijzen naar andere websites, kan HAVO niet instaan voor de inhoud en het functioneren van deze websites noch voor de kwaliteit van de daarop aangeboden diensten en producten. HAVO is niet aansprakelijk enigerlei directe of indirecte schade die ontstaat door het gebruik van bedoelde websites.

Shoppen in Hattem is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Shoppen in Hattem verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • E-mailadres
  • Internetbrowser en apparaat type
  • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via shoppeninhattem@havo-hattem.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Shoppen in Hattem verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling en gebruikt uw adres voor eventuele bezorging.

Geautomatiseerde besluitvorming
Shoppen in Hattem neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Shoppen in Hattem) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Shoppen in Hattem bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Delen van persoonsgegevens met derden
Shoppen in Hattem verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Shoppen in Hattem gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.