Powered By Hattem
Van vervuiler naar redder? Wij willen onze aarde netter terug geven aan onze kinderen, dan dat we haar hebben gekregen. Dit kunnen wij doen door deze verdergaande klimaatverandering te beperken en de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Een belangrijke stap is al dat bijna ...